HOME
PRODUCT
GALLERY
CONTACT
ติดต่อสมัครงาน
ติดต่อสมัครงาน
     บริษัท บี.ที.เอส.พลาส แมช จำกัด เป็นผู้ผลิตงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกและพ่นสี สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และ อุตสาหกรรมยานยนต์ มียอดการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี กำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถ และโอกาสก้าวหน้า เพื่อมาร่วมทำงานในองค์กร

สวัสดิการ
1. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
2. เบี้ยขยัน 500 บาท สำหรับพนักงานที่บรรจุแล้ว
3. ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
4. ค่าเดินทาง
5. ค่ากะกลางคืน
6. โบนัสประจำปี
7. ประกันสังคม
* เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท 
เปิดรับสมัครงาน
 
ตำแหน่ง :  วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QC.Engineer)

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ผ่านงานด้านการตรวจสอบคุณภาพมาอย่างน้อย 1 ปี
- คุณสมบัติบังคับ ตาไม่บอดสี , มีความรู้ ISO 9001 : 2015

รายละเอียดของงาน
- วางระบบขั้นตอนการทำงานให้กับแผนกควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมดูแลหัวหน้าและพนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ
- กำหนดและจัดทำ Work Procedure และ Work Instruction
- ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน และหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ติดต่อประสานงานด้านคุณภาพกับแผนกอื่นๆ , Supplier , Customer ฯลฯตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง  อายุ 18 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ผ่านงานด้านการตรวจสอบคุณภาพมาอย่างน้อย 1 ปี
- คุณสมบัติบังคับ ตาไม่บอดสี , มีความรู้ ISO 9001 : 2015

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบงาน ก่อนส่งให้ลูกค้า
- จัดทำรายงาน ใบบันทึกแต่ละชิ้นงาน
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตำแหน่ง :  พนักงานผลิต

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง  อายุ 18 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ตัดแต่งชิ้นงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน
- ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด
- ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย
- ลงบันทึกใบรายงานการผลิตประจำวัน


 
 
 
วิธีการสมัคร ส่งประวัติทาง E-mail หรือ กรอกใบสมัครได้ที่บริษัท
 
ติดต่อสมัครงาน  ติดต่อ :  คุณสาวิตรี (แผนกบุคคล) 
E-mail : sawitree.btsst@gmail.com

 


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.